جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
موقعیت:
مدیریت زمان

پادکست مدیریت زمان

پادکست مدیریت زمان

در این اپیزود درمورد هدف گذاری و برنامه ریزی صحبت می کنیم... اینکه هدف گذاری دقیقا چی هست و ارتباطش با نیاز ما چیست؟