روز جهانی دفتر یادداشت

دفتر یادداشت، یار همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است. از زمان‌های قدیم، بشر از ابزارهای مختلفی برای ثبت ایده‌ها، افکار و خاطرات خود استفاده می‌کرده است. از لوح‌های گلی و استخوانی گرفته تا کاغذ و قلم، هر کدام در دوره‌ای نقش دفتر یادداشت را برای انسان ایفا کرده‌اند. روز جهانی دفتر هر ساله در […]

روز جهانی دفتر یادداشت بیشتر بخوانید »